Taidetta ja historiaa Etelä-Savossa

Taidekeskus Salmela, Mikkelin Muisti, kartanoita… »