PORVOO TOURS

Porvoo Tours är en i Konkurrens- och konsumentverket registrerad resebyrå 9097/08/MjMv och researrangör samt medlem i Resebyråbranschens förbund i Finland (SMAL). Vi har specialiserat oss på att betjäna grupper i Borgånejden, Nyland, Kotka, Fredrikshamn, Helsingfors, Tavastehus m.m. Vi planerar även resor i hemlandet samt till Estland, de baltiska länderna, Sverige och Åland. Bekanta dig med vårt rese/paketsortiment och be om offert!

Vårt långsiktiga jobb inom turismnäringen i Östra Nyland har premierats flera gånger under årens lopp. Arbetet med att höja turismtjänsternas kvalitet i regionen fortgår. Porvoo Tours arbetar med kvalitetsfrågor inom det riksomfattande LAATU1000 - Kvalitet till tusen -programmet.

Laatutonni -Kvalitet tusen

Laatutonni -Kvalitet tusen är ett kvalitetsprogram som är jordnära och skräddarsytt för turismbranschen, och baserar sig på internationella kriterier för kvalitetspris. I Laatutonni -utbildningen ingår, oberoende av företagets storlek, en kvalitetsskolning samt redskapet för kontinuerlig uppföljning, LaatuVerkko. Porvoo Tours' kundrespons följs upp inom detta program och enligt denna respons har vi uppnått ställningen bland TOP-40 kvalitetsföretag i Finland!

Vårt sätt att jobba

Vi vill bjuda på bästa möjliga service och bästa möjliga program för våra kunder. Vi har planerat färdiga förslag till grupprogram i Östra Nyland. Dem finner du här på våra web-sidor, men de finns även i broschyrform, tyvärr endast på finska. Du kan ladda ner broschyren på vår hemsida eller så postar vi gärna den åt dig. För skolgrupper har vi gjort alldeles egna programpaket.

Vi har samlat in information om utbudet av Konferens- och programservice i Östra Nyland. Vi skräddarsyr gärna ett program som passar just ert behov. Vi vill även betjäna de östnyländska grupperna som vill företa en resa i vårt land eller till de baltiska länderna. Ta kontakt så berättar vi mera! Vi säljer Tallink Siljas, Viking Lines och Eckerö Lines båtresor.

Guideservice

Förmedlingen av turistguider i Borgå, Lovisa och Sibbo sker hos Porvoo Tours. Guiderna är medlemmar i Borgå turistguider rf och Östra Nylands Guider rf. och auktoriserade av Finlands Guideförbund rf.