Vikingäventyr på Borgbacken

Rollspel med fornfinnar och vikingar från 1000 eKr.

Borgbacken i Borgå vid mynningen av ån, gömmer på tusenåriga hemligheter. Under vikingatiden 800-1100 eKr. gick de fruktade vikingarnas handelsrutt från Nordsjön längs Finska viken till Novgorod. Vikingarnas otaliga plundringståg störde bl.a. tavasternas och karelarnas pälshandel. I fornborgens hägn försvarade urbefolkningar sina familjer.

Det historiska äventyret gör deltagarna bekanta med 1000-talets finnar, deras livsstil, näringar och tro. De var tvungna att vara välbekanta med sin livsomgivning, sitt villebråd samt djurens beteende. Då faror upptäcktes kom familjerna samman till den mäktiga Borgbacken, därifrån vikingarnas framförande övervakades. Under äventyrets lopp leds gruppen i ett dramatiserat rollspel till livet på 1000-talet.

 

Pris:
vardagar 14 €/elev, inkl. moms. Priset är beräknat för en grupp på minst 25 elever.

I priset ingår:
äventyret, rollklädsel och moms

Tid:
1 timme och 15 minuter

Förverkligas:
Programmet förverkligas vardagar maj-juni samt i augusti

Språk:
finska (svenska)

Övrigt:
gruppstorlek max. 45 elever. Programmet är lämpligt för 7-15 åringar.

Skicka en förfrågan