Du är här

Samarbete

Samarbete

Suomen Opasliitto

SOL (FGF)

Porvoo Tours förmedlar endast turistguider och reseledare auktoriserade av Finlands Guideförbund rf. Guidernas lokalföreningar i Östra Nyland är: Borgå Turistguider rf och Itä-Uudenmaan Oppaat – Östra Nylands Guider rf.
 

Viro
 

I Estland

Våra viktigaste samarbetskumpaner i/till  Estland är: båtrederierna Tallink Silja, Viking Line och Eckerö Line, vars resor vi förmedlar. Lokala researrangörer i Estland är GoTravel och Reisibüroo Kontaktid.

Smal

SMAL

Porvoo Tours är medlem i Finlands Resebyråers Förbund (SMAL).

Kuluttajavirasto
 

Konsumentverket

Porvoo Tours är registrerad researrangör och kundernas konsumentskydd är garanterad därmed. Resebyråregistreringsnumret är 9097/08/MjMv.

Posintra

Posintra

Vi samarbetar med utvecklingsbolaget Posintra, som fungerar i Östra Nyland. Porvoo Tours deltar i Posintras turismutvecklingsprojekt.

Itä-Uudenmaan liitto
 

Östra Nylands förbund

Birgitta Palmqvist är medlem i turismkommittén vid Östra Nylands förbund. Till kommitténs uppgifter hör att uppfölja förverkligandet av den östnyländska turismstrategin, att förbereda turismprojekt och vid behov ge utlåtanden om regionala turismfrågor.

Haaga-Helia Borgå, yrkeshögsskola

Birgitta Palmqvist är ordförande i Haaga-Helia yrkeshögskolas delegation. Porvoo Tours erbjuder studerande projektidéer, lärdomsprovsämnen samt praktikplatser.
 

 

Helsingfors stads turist- och kongressbyrå

Porvoo Tours deltar i Helsingfors turistbyrås samt södra Finlands turismaktörers gemensamma marknadsföringsvenemang.
 

 

Kommunerna i Östra Nyland

Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå, Sibbo. Den 1.1.2010 bildade Lovisa, Liljendal, Pernå och Strömfors tillsammans den nya staden Lovisa.