Du är här

Konstfabriken

Konstfabriken

I Borgå centrum, vid den västra åstranden har vuxit fram ,ett nästan fem hektar stort centrum för evenemang, kultur, turism och handel.

På Konstfabrikens område finns det utrymmen för kultur, konferenser och kongresser, ett Media-Center med mångsidiga biografsalonger och auditorier, arbetsutrymmen för konstnärer, utställningslokaler, en gågata med specialaffärer samt nöjes- och restaurangtjänster, dagligvaruaffär, kongress- och turisttjänster. På området uppförs även olika bostadshus. Konstfabriken inhyser Borgå stads turistbyrås infopunkt samt stadens kulturväsen.

I Konstfabriken kan man ordna möten, kongresser, företagsevenemang, cocktailtillställningar, konserter, fester, luncher...

Basuppgifter: 

Företag:

Konstfabriken

Läge:

Borgå centrum/västra åstranden

Utrymmen:

Avantisalen 560-800 personer, Fabrikssalen 80-300 personer, auditorier (4 st) 50-258 personer, Mötesrum (5 st)10-80 personer.

2 restauranger, Bio Rex, Konsthall