Du är här

Sirkka Turkkis gårdsplan

Ett annorlunda besöksmål

Sirkka Turkki äer en konstnär vars insiprations springer ur henen ege tliv och erfarenheter.  Hon har utbildning inom konstfostran, fysioterapi och logopedi, konst och poesi. I ett rum i huset finns sagostaden Ruusulinna, med ett otal miniatyrhus som påminenr henne om  hennes egen barndom. I sagostaden bor 1027 personer.

I stugan finns också ett rum med ca 50 marionettdockor. Sirkka har gjort en marionettdocka av sådana personer hon träffat, som lämnat ett spår i hennes själ.

Sagor av lera och minnen från världen

Naturen, naturomvälvningar, stormar, skogen sus, fåglar - allt detta kombinerat med en liten flickas fantasi för oss till ett verkligt äventyr.

Sirkka har förevigat släktens kvinnor från fem generationer  och dessa figurer finns på området.

I uthuset finns oljemålningar och övriga kontsföremål, som har inspirerats av  otaliga utlandsresor, bl.a. från Afrika, Asien och Ryssland.

Konstpark under konstruktion

På gården finsn arbeten, som presenterar världens religioner, sagor och myter, det finns bl.a.totempålar, porten till ett Shintotempel, beättelser om tomtar och troll. Alal finenr säkert nånting som intresserar!

Basfakta

 

Basuppgifter: 

Besöksmål:

Sirkka Turkksi gård

Var:

i Tolkis, ca 10 km från centrum av Borgå

Fakta:

Besöksmålet lämpar sig för såväl skolgrupepr som vuxna gäster. Sirkka Turkki talar finska.