Sagostaden

Intressant upplevelse hos en konstnär

Vi besöker konstnären Sirkka Turkki i hennes miniatyrstad Ruusulinna och ser hennes marionettdockor.

Sirkka Tukki byggde Ruusulinna unyttjande rester av hennes nerbrunna hus. Konstpedagogen Turkki har gjort en marionettdocka av varje person, som har berört hennes själ och det finns nu tiotals dockor. I Ruusulinna finns några hundra hus och 1027 invånare, alla med en egen historia.
Under dagens lopp intas lunchen i centrum av Borgå. Dessutom besöks Runebergs hem, där diktarfamiljenbodde på 1800-talet.

Basuppgifter: 

Tid:

4 timmar

Pris 2017:

19,50 €/elev. I priset ingår besöket hos Sirkka Turkki, lunch, inträdesavgift till Runebergs hem och moms

Priset är beräknat för grupper på minst 20 personer. En vuxen/lärare gratis.

Övrigt:

Programmet kan förverkligas maj-augusti, må-fre.